เครื่องสแกนนิ้ว Fingerprint Scan J@Scan

เครื่องสแกนนิ้ว เพื่อเข้าใช้งานระบบ และบันทึกเวลาในตัว
ลิทสิทธิ์หนึ่งเดียวของ กลุ่มบริษัทเจมัวร์
J@Scan by JAMOUR


J@scan
J@Scan

สแกนนิ้ว Fingerprint Scan